Functie: Senior Accounts Payable Specialist

Werkzaamheden:

  • Bewaken en verdelen van de werkvoorraad van het AP team (6 personen)
  • Zorgdragen voor financiele maandafsluting mbt het accounts payables proces
  • Balansdossiers & ouderdomanalyses
  • Signaleren van onjuistheden en de juiste actie ondernemen
  • Controle van betalingen
  • Gevraagd en ongevraagd adequate (management) informatie naar relevante partijen